Сфероптерис Купера

Систематика

Царство
Сфероптерис Купера
Отдел
Класс
Порядок
Семейство
Род
Вид
Синонимы
Циатея Купера (Cyathea cooperi), Алсофила Купера (Alsophila cooperi)

Фотографии


Описание

Жизненная форма:дерево
Местообитание:Лес

Wikipedia